De volksdansgroep:

 • Moet voorzien zijn van kostuums, geen kostuums betekent geen optreden
 • Zorgt zelf voor eigen muziek (cd of live muziek)
 • Neemt alleen mensen achter de schermen mee die gaan optreden, als extra persoon kan alleen de volksdansleraar mee (personen die normaalgesproken wel bij de volksdansgroep horen en alleen de wedstrijdavond niet meedansen, mogen alleen in de zaal plaatsnemen en niet achter de schermen)
 • Kan géén kosten declareren bij de organisatie, zoals reiskosten, maaltijden, enz.
 • Is zelf verantwoordelijk voor de eigen spullen, de organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade (zorg dat je geen waardevolle spullen meeneemt)
 • Is verplicht de uitslag van de deskundige jury te accepteren omtrent de prijswinnaars
 • Wordt op de volgende punten beoordeeld: kostuum, muziek, podiumgebruik, dansprestatie en toepassing van de dans op de desbetreffende regio
 • Mag maximaal 8 minuten optreden, overschrijden van deze tijd betekend strafpunten
 • Kan volgens het schema van optreden repeteren, niet op tijd verschijnen betekent geen repetitie
 • Mag zich na afloop pas omkleden nadat alle prijswinnaars bekend zijn gemaakt
 • Wie als winnaar uit de wedstrijd komt, heeft één verplichting: bij de eerstvolgende volksdanswedstrijd als eerste op te treden; dit is als extra bekendmaking van de desbetreffende kampioen